Odesílání SMS zpráv při příchodu nové pošty


Pomocí následujícího formuláře máte možnost si sami nastavit, kam se Vám mají posílat SMS zprávy o E-mailové poště došlé do Vaší schránky na serveru mbox.top.cz.

Pozor!

Při této změně dochází k posílání dat (jméno, heslo), jejichž charakter vyžaduje utajení. K tomuto účelu slouží metoda šifrovaného přenosu dat - SSL. Proto se po stisku tlačítka Odeslat či Zrušit odesílání SMS ve formuláři (po vyplnění Vašeho hesla) spustí dialogové okno nastavení bezpečnosti prohlížeče. Toto okno můžete bez obav potvrdit stiskem tlačítka NEXT> . Druhé okno rovněž potvrďte stiskem NEXT a ve třetím okně zatrhněte třetí volbu (Accept this certificate forever (until it expires)). Potom potvrďte ještě další 2 okna stiskem NEXT> a v posledním okně stiskněte Finish. (Tento popis platí pro Netscape Navigator, pro ostatní prohlížeče bude patrně mírně odlišný.)

Upozornění na formát zadávaných emailových adres:
  • Použijte správně zapsanou a platnou emailovou adresu.
  • Při vyplňování emailové adresy mobilního telefonu napište celou emailovou adresu dle formátu získaného od Vašeho mobilního operátora.
  • Je důležité, abyste tuto službu měli aktivovanou u Vašeho operátora.


Zvolte si, kam se má při příchodu nové pošty poslat zpráva:
E-mail schránka (přístupové jméno):
Heslo:
Cílová adresa přesměrování:


Zrušení odesílání SMS zpráv

E-mail schránka (přístupové jméno):
Heslo: