Změna uživatelského hesla


Tato stránka slouží ke změně uživatelského hesla zákazníků připojených na Internet prostřednictvím firmy LAN-Projekt. Jedná se o hesla na serveru mbox.top.cz, kde se nachazejí zákaznické poštovní schránky.

Pozor!
Při této změně dochází k posílání dat (jméno, heslo), jejichž charakter vyžaduje utajení. K tomuto účelu slouží metoda šifrovaného přenosu dat - SSL. Proto se po stisku tlačítka Odeslat ve formuláři (po vyplnění Vašeho nového a starého hesla) spustí dialogové okno nastavení bezpečnosti prohlížeče. Toto okno mužete bez obav potvrdit stiskem tlačítka NEXT> . Druhé okno rovnež potvrďte stiskem NEXT a ve třetím okně zatrhněte třetí volbu (Accept this certificate forever (until it expires)). Potom potvrďte ješte další 2 okna stiskem NEXT> a v posledním okně stiskněte Finish. (Tento popis platí pro Netscape Navigator 4.01, pro ostatní prohlížeče bude patrně mírně odlišný.)

Upozornění na formát nově zadávaného hesla:
Zadané nové heslo musí být delší než 6 znaků. Pro heslo doporučujeme používat pouze znaky malé a velké abecedy, popř. číslice. Rovněž se vyvarujte používání diakritiky. Po stisknutí tlačítka odeslat nezapomeňte na změnu hesla ve vašem programu pro práci s poštou a použití nového hesla při příštím přihlášení do INTERNETU.
Změna hesla na serveru mbox.top.cz:
Jméno:
Heslo:
Nové heslo:
Znovu nové heslo (pro kontrolu):